Wykonujemy pomiary elektryczne instalacji jedno i trójfazowych o napięciu do 1kV dla następujących układów sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
  • badanie skuteczności ochrony przez szybkie wyłączenie,
  • pomiar rezystancji obwodów,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia,
  • pomiar ciągłości przewodów ochronnych.

Pomiary instalacji odgromowych:

  • pomiar rezystancji uziemienia,
  • pomiary stanu instalacji odgromowych.

Pomiary elektronarzędzi.

Pomiary natężenia oświetlenia:

  • pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy,
  • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych.